These articles are available in Polish, if there is an English version it is indicated by (EN) at the front.

 1. Andrzej Trautman, Miejsce nauki w społeczeństwie, Miesięcznik Literacki B.L. TTS 30.3 Kulik
 2. A. Trautman, W. Tulczyjew, Grawitacja i niezmienniczość, Postępy fizyki, Tom IX, Zeszyt 1, 1958
 3. Andrzej Trautman, Recenzja – „Teoria Pola” L. Landau i E. Lifszic, 1958
 4. Andrzej Trautman, O promieniowaniu grawitacyjnym, Postępy fizyki,Tom X, Zeszyt 3, 1959
 5. Andrzej Trautman, Galileusza ogólna teoria względności, Postępy fizyki, Tom XVI, Zeszyt 1, 1965
 6. Andrzej Trautman, Rola symetrii w fizyce, Wykład inauguracyjny na UW, 1965
 7. Andrzej Trautman, Teoria względności, Postępy fizyki, Tom XVII, Zeszyt 2, 1966
 8. Andrzej Trautman, Wspomnienie o Leopoldzie Infeldzie, Postępy fizyki, Tom XIX, Zeszyt 2, 1968
 9. Andrzej Trautman, Miejsce nauki w społeczeństwie, Nauka Polska, Nr 2, 1971
 10. Andrzej Trautman, Kopernik a współczesna fizyka i kosmologia, Postępy fizyki, Tom XXXIV, Zeszyt 2, 1972
 11. Andrzej Trautman, Problematyka kopernikańska w świetle współczesnej kosmologii, Nauka Polska, Nr 6, 1973
 12. Andrzej Trautman, Recenzja – „Wstęp do współczesnej geometrii różniczkowej” Konstanty Radziszewski, 1973
 13. Andrzej Trautman, Prace Leopolda Infelda na temat równań ruchu, Postępy fizyki, Tom 29, Zeszyt 4, 1978
 14. Andrzej Trautman, Zagadnienie promieniowania grawitacyjnego w pracach Alberta Einsteina, Postępy fizyki, Tom 30, Zeszyt 2 ,1979
 15. Andrzej Trautman, Einstein a geometryzacja fizyki, Roczniki Filozoficzne, Tom XXVIII, Zeszyt 3, 1980
 16. Andrzej Trautman, "Einstein, czasoprzestrzeń, grawitacja", Nauka Polska, Nr 3-4, 1980
 17. Andrzej Trautman, O osiągnięciach i kierunkach rozwoju nauki, Nauka a rozwój kraju, 1980
 18. Andrzej Trautman, O znaczeniu dyskusji naukowych, Nauka Polska, Nr 6, 1980
 19. Andrzej Trautman, Propozycje i uwagi na temat kształcenia i rozwoju kadr naukowych, Postępy fizyki, Tom 35, Zeszyt 3, 1984
 20. Andrzej Trautman, "O tym, jak nietoperze obaliły teorię względności", Postępy fizyki, Tom 45, Zeszyt 1, 1994 
       (EN) Andrzej Trautman, How bats have proved the theory of relativity to be wrong, 1994
 21. Andrzej Trautman, Modele matematyczne w fizyce czasoprzestrzeni, po 2000 roku
 22. Interview with A. Trautman, Moje pierwsze 50 lat na Hożej, Postępy fizyki, Tom 58, Zeszyt 4, 2007
 23. Andrzej Trautman, Stanisław Bażański, Marek Demiański, Andrzej Staruszkiewicz, nekrolog - Peter Gabriel Bergmann (1915–2002), 2002
 24. Andrzej Trautman, Nowe perspektywy rozwoju badań humanistycznych, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności PAUza, Nr 87, 2010
 25. Andrzej Trautman, Jean-Pierre Lasota; Ogólna Teoria Względności i Czarne Dziury, PAUza, 87 (2010) 2
 26. I. Białnicki-Birula, R. Gajewski, A. Trautman, Leopold Infeld, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności PAUza, Nr 213, 2013
 27.  (EN) Andrzej Trautman, Gravitational waves, Journal of Physics: Conference Series, Volume 873, Nr 1, 2017